Mobil Sağlık Hizmetleri

akciger.png

Akçiğer Grafisi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO) normlarına göre 35×35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir.Akciğer grafileri 35×35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

saglik-2.png
İş Yeri Hekiminin Önereceği Ek Laboratuvar tetkikleri

 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (T.İ.T)
 • İdrarda/ kanda toluen,fenol,valin mandalik asit,hippurik asit,…vs
 • Toksikolojik tetkikler
 • İdrarda/kanda kurşun
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Gamma-GT
 • LDH
 • Böbrek fonksiyon testleri
 • Üre
 • Keratinin
 • Ürik asit
 • Seralojik tetkikler
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri

 

odyometri.png

Odyometri

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odyometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır.Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

solunum.png

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. Solunum Fonksiyon testi, Göğüs ve Astım Hastalıkları Uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

saglik-3.png

 

Sağlık Raporu

Tam idrar tahlili
Çalışanlarınızın,İşyeri Hekiminin Hazırlayacağı Sağlık Raporu için;
Akçiğer  grafisi
Hemogram (Tam kan sayımı)
Kan grubu testi
SFT (Solunum fonksiyon testi)
Odyometri işitme testi

 

Gece çalışması yapacaklar için;
Göz doktoru tarafından görme testi yapılır.(İşyeri hekimi tarafından gece çalışabilir raporu verilir.2 yıl geçerlidir.)

saglik-1.png

Portör Muayenesi

Gıda işi ile uğraşan ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluktur.
Portör taraması için yapılacak tetkikler;
Akçiğer grafisi (Tüberküloz yönünden en az yılda 1)
Gaita Kültürü (Salmonella ve shigella yönünden en az yılda 1)
Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba,histolytica kisleri,helmint yumurtaları yönünden en az 6 ayda 1)
Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden en az yılda 1)
Test Öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar;
2 saat öncesinde ağır yemek yenmemeli
Testten önce 24 saat sigara içilmemeli
4 saat süreyle alkol alınmamalı
30 dakika önce ağır egzersiz yapılmamalı
4 saat önce kısa etkili,12 saat önce uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalı
Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giyisiler giyilmemelidir.