İşletme Belgesi

Sanayiden sayılan ve en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinin işyeri kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için işyerinin bağlı olduğu çalışma bölge müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde işletme belgesi verilmektedir.

İşletme belgesi için gerekli belgeler:

  • Çalışanların iş güvenliği eğitim belgeleri
  • Çalışanların sağlık raporları
  • Kurma izin projesi(makine yerleşim planı)
  • İşyerinin risk değerlendirme raporu
  • Yangın tatbikat raporları
  • Acil durum planları
  • İş güvenliği kurul defteri (50 ve üzeri personeli olan sanayi işyerleri)
  • Basınçlı kaplar, kaldırma araçları ve elektrik topraklama test raporları
  • Gürültü ölçüm raporu(gürültülü işlerde)
  • Ruhsat, yetkili belediyeler tarafından verilen, işletmenin yangın,çevre ve imar durumu gibi yönlerden değerlendirildiği bir belgedir.

Ateş Danışmanlık, tüm gerekli çalışmaları en uygun ve ekonomik şartlarda tamamlamakta ve sizin işletmenize daha fazla vakit ayırmanıza fırsat tanımaktadır.